Homepage Книга обл ку бланк в трудових книжок


Книга обл ку бланк в трудових книжок


Номер другої та наступних книг ОРО складається з фіскального номера першої книги ОРО, зареєстрованої на ту саму господарську одиницю місце проведення розрахунків або на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступної книги ОРО. Книга ОРО, що використовується для обліку розрахункових операцій з продажу проїзних і перевізних документів без застосування РРО для проїзду пасажирів або перевезення багажу, вантажобагажу залізничним транспортом, заповнюється та використовується відповідно до Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України та Державної податкової адміністрації України від 24. Реєстрація розрахункових книжок, що використовуються для реєстрації розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей, здійснюється безоплатно в органі ДПС, де агент зареєстрував відповідну книгу ОРО, не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. База даних захищена авторським правом ©lib. Визначення термінів У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Місцезнаходження місце проживання суб'єкта господарювання далі - СГ , назва СГ, господарська одиниця, назва господарської одиниці, адреса господарської одиниці, агент, найменування товару послуги , літерне позначення ставки податку на додану вартість далі - ПДВ , фіскальний номер, сума розрахунку - згідно з Положенням про форму та зміст розрахункових документів. Книга ОРО для рухомого складу підприємств електротранспорту, яка використовується при реалізації разових квитків у салоні транспортного засобу, повинна знаходитися у білетній касі депо, на яке вона зареєстрована. Абзац перший пункту 2. Кількість книг ОРО, що реєструються одночасно, не обмежується. Ведення та оформлення шкільної документації: особові справи, алфавітна книга, книги видачі документів про освіту Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнювала трудову книжку чи вкладиш Особиста книга обліку зіпсованих та анульованих або дефектних бланків нотаріальних документів Цели и задачи : в процессе работы на уроке выяснить какую роль играет книга в жизни каждого учащегося; закрепить знания об участии... Рішення про відмову в реєстрації розрахункової книжки може бути прийняте тільки на підставі невідповідності поданих агентом документів вимогам чинного законодавства. Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального зв'язку та державні територіально-галузеві об'єднання підприємства залізничного транспорту, а також відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". Відмітки, викреслювання, виправлення завіряються підписом зазначеної посадової особи. Узяття книги ОРО на облік в органах ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності здійснюється при поданні СГ довідки про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій. Кількість розрахункових книжок, що реєструються одночасно, не обмежується. Серії у межах трьох літер та номери у межах шести цифрових розрядів квитково-касових листів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ. У розділі 4 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, обліковуються ремонти, роботи з технічного обслуговування, а також перевірки конструкції та програмного забезпечення РРО. Пункт розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 279 від 09. Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 248 від 28. Якщо на одному місці проведення розрахунків протягом дня використовувались декілька розрахункових книжок, то записи за обліком розрахункових квитанцій та рухом готівки виконуються щодо кожної розрахункової книжки окремо. СГ повинен забезпечити зберігання у господарській одиниці депо довідки про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та останньої використаної книги ОРО. До довідки про придбання розрахункових книжок додаються зразки розрахункових квитанцій квитків усіх типів, що реєструються. Якщо при продажу товару послуги встановлюється знижка чи надбавка відносно вартості одиниці виміру товару послуги , то за бажанням СГ загальна сума знижки надбавки вказується на корінці та у відривній частині розрахункової квитанції у дужках поряд із сумою розрахунку з відповідною позначкою "зн" або "нд".


Один примірник довідки надається підприємству, другий - залишається в органі ДПС.


Розповсюджувач - юридична або фізична особа, що здійснює розповсюдження державних лотерей на підставі укладеного з агентом цивільно-правового або трудового договору. Для перереєстрації книги ОРО, яка зареєстрована на окрему господарську одиницю депо, кондуктора , з метою використання її в іншій господарській одиниці СГ подає до відповідного органу ДПС письмову заяву довільної форми, де зазначається сфера діяльності, та довідку про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій з відміткою про зняття книги ОРО з обліку, усі зазначені в довідці незакінчені книги ОРО та розрахункові книжки, а також визначені пунктом 2. У розділі 4 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, обліковуються ремонти, роботи з технічного обслуговування, а також перевірки конструкції та програмного забезпечення РРО. Якщо органом ДПС прийнято рішення про відмову в реєстрації книги ОРО, то необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Якщо фіскальний звітний чек містить дані про операції службового внесення та службової видачі коштів, то графи 3 і 4 розділу 2 книги ОРО можна не заповнювати. Графи 1-5 заповнює особа, що здійснює ремонт, технічне обслуговування або перевірку, графи 6 та 7 - працівник СГ після відновлення працездатності РРО. Абзац перший пункту 4. Абзац четвертий пункту 7. Записи в розрахункових квитанціях здійснюються кульковою ручкою з пастою темного кольору. Это и будет главной... Кількість розрахункових книжок, що реєструються одночасно, не обмежується. Порядок ведення книги ОРО, що використовується при розповсюдженні державних лотерей 8.

Some more links:
-> сочинение по гоголю женитьба
Скасування реєстрації розрахункової книжки здійснюється за такою самою процедурою, що й скасування реєстрації книги ОРО пункт 2.
-> послание к римлянам конспект проповедей
У записі за даними фіскального звітного чека, роздрукованого після відновлення роботи на РРО, необхідно зазначити, за які попередні дати підсумовані дані в цьому фіскальному чеку.
-> ответы теста по асу
Визначення термінів У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Місцезнаходження місце проживання суб'єкта господарювання далі - СГ , назва СГ, господарська одиниця, назва господарської одиниці, адреса господарської одиниці, агент, найменування товару послуги , літерне позначення ставки податку на додану вартість далі - ПДВ , фіскальний номер, сума розрахунку - згідно з Положенням про форму та зміст розрахункових документів.
-> сочинение на взгляды поэзии анн ахматовой
У розділі 3 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, обліковуються розрахункові квитанції, використані під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО.
-> ответы по экзамену крановщик гпм управляемых с пола
Один примірник довідки надається підприємству, другий - залишається в органі ДПС.
->SitemapКнига обл ку бланк в трудових книжок:

Rating: 94 / 100

Overall: 64 Rates