Start Page Конспект уроку з математики 5 клас д лення десяткових дроб в


Конспект уроку з математики 5 клас д лення десяткових дроб в


Рух Двоє учнів заповнюють таблицю, решта перевіряють її, коментують та доповнюють. Вовк, гілки верби, косуля. Що змушує водоплавних птахів восени залишати наші водойми? Проте протягом одного уроку неможливо як1сно повто- рити весь матер1ал, вивчений упродовж року. Так, шапинковий гриб складається із грибниці, ніжки, шапинки. Знайд1ть число, якщо 0,2 його становить 12. Розгортка куба, прямокутного паралелепіпеда. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ЗАВДАНЬ УРОКУ П1дходи до викладання теми НСК 1 НСД дуже под1бн1, тому Цей етап уроку можна провести аналог1чно до в1дпов1дного етапу попереднього уроку. ЗАСВОЕННЯ ЗНАНЬ Вивчення нового матер1алу можна провести близько до тексту п1дручника. Яке двоцифрове число розкладаеться на два прост1 множники, р1зни- ця яких дор1внюе 2? До жертви підкрадаюсь нечутно. Чому дор1внюе середня Швидк1сть автомоб1ля за весь час руху? Десятков1 наблиэкення звичайного дробу. Знайд1ть Ц1 числа, якщо одне з них у 5 раз1в менше в1д другого. У природі завжди більше... Пе­ревірка множення та ділення. У процесі вивчення геометричного матеріалу учні вчаться розпізнавати площинні та геометричні фігури на моделях, малюнках, кресленнях навколишніх предме­тів, знайомляться з властивостями геометричних фігур, засвоюють елементарні графічні вміння, оволодівають вимірювальними інструментами, набувають практичних умінь розв'язування задач. Урок 2 1 З Х Д УРОКУ. Мене так називають тому, що я знаю про всі події, які відбувають- ся в лісі. ФОРМУВАННЯ ВМ НЬ Виконання усних вправ 1. Поділ відрізка на дві рівні частини за допомогою циркуля та лінійки. Порядок дій у прикладах із звичайними дробами на 3-4 арифметичні дії. Усне й письмове множення та ділення в межах 10 000. Найхвостатішою твариною на земній кулі є... Траки, шпаки, жайворонки Найбільший із ссавців, що існують у природі. Арифметичні дії з числами, одержаними при вимі­рюванні. З яко1 площ1 у гектарах було з1брано вроэкай? Назви зимуючих птахів своєї місцевості.


«Вікторина» Завдання даються по черзі двом командам.


Тут в1дображено: етапи уроку, зм1ст навчального матер1алу, Що розглядаеться на уроц1; система завдань, необх1дна для досягнення дидактично1 мети; методи, форми 1 засоби, як1 доц1льно використа- ти на уроц1; домашне завдання. Перевірка домашнього завдання Завдання 1. Яким тваринам допоможуть люди, якщо охоронятимуть сосни та ялини? Розв'язування складених арифметичних задач на 3-4 дії. Підсумок уроку Як добувають корм вовк? Кількість ікринок у коропа, щуки сягає десятки тисяч, а великі осетрові риби «викидають» кілька мільйонів ік- ринок. Арифметику часто вважають першою сходинкою математики. До нас у гості завітали, як ви й здогадались із загадок, ведмідь, ли­сиця, олень, які допоможуть нам розібратись, на які групи за способом живлення діляться тварини. Кр1м чорних 1 рудих кор1в у стад1 були б1л1 корови. Ревів ведмідь не того, що бджоли покусали, а того, що меду не дали. Журавлі над лугом Крилять рівним клином. Знайд1ть НСД чисел: 1 253 1 207; 2 50 1 49; 3 120; 180; 200.

You may look:
-> экзаменационные ответы по теории государства и права хропонюк
Знайд1ть Швидк1сть катера за теч1ею 1 проти теч11 р1чки.
-> сочинение по гоголю женитьба
Тварини живляться рослинами або іншими тваринами.
-> заява про застосування соц ально п льги бланк 2011
Розкладання чисел на прост1 множники.
-> usb 2 0 crw драйвер asus
ПЕРЕВ РКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Учитель пропонуе учням самост1йну роботу, завдання яко1 в1дбивають основн1 контрольн1 моменти попереднього уро- ку.
-> конспект досуга с личностно ориентированной направленностью для воспитанников доу
Доросла зозуля за 1 годину може з'їсти 100 гусениць.
->SitemapКонспект уроку з математики 5 клас д лення десяткових дроб в:

Rating: 86 / 100

Overall: 55 Rates